Web Sitemize Hoşgeldiniz.
 • info@bingolisgem.com
 • +90 426 232 70 02
 • Hafta İçi - 08:00 - 18:00
 • Hafta Sonu Kapalı

Bingöl İŞGEM İşe Alım İlanı

Bingöl İŞGEM İşe Alım İlanı

İŞ TANIMI

İşin Ünvanı                  : İŞGEM İdarî İşler Sorumlusu

Amiri                           : İş Geliştirme Merkezi Genel Müdürü

Son Başvuru Tarihi                          : 18 Ekim 2019 Mesai bitimine kadar.

Başvuru Yeri                          : Bingöl İŞGEM

İşin Kısa Tanımı          : İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Genel Müdürü gözetiminde, kurumun mâli ve idari işlerinin organizasyonları ile eğitim, seminer, toplantı etkinliklerini planlamak, şirket kayıtlarını tutmak, sayaç okumalarını ve faturalandırmasını gerçekleştirmek ve Genel Müdür tarafından verilen diğer teknik ve idari görevleri yerine getirmekle sorumludur.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İdari İşler sorumlusunun başlıca görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi olup, sadece bunlarla sınırlı değildir:

 1. Genel Müdürün günlük, haftalık iş ve randevu akışlarını takip etmek
 2. Gelen ve giden evrak kayıtlarını tutmak, gerekli yazışmaları yapmak.
 3. İŞGEM personeliyle eşgüdümlü olarak çeşitli toplantılar ve etkinlikler düzenlemek, hazırlık aşamalarına ve lojistik planlamasına yardımcı olmak, planlanan her türlü aktiviteye destek vermek.
 4. İŞGEM personeline dair iş ve işlemleri kurumsal yönergelere uygun olarak yerine getirmek
 5. Muhasebe bürosu tarafından tutulan muhasebe kayıtlarını, finansal tablo ve raporları doğru ve eksiksiz olarak hazırlanmasını sağlamak, Personel ücret bordrolarını, vergi ve sigorta tahakkuklarını onaylandıktan sonra ödemeleri gecikmeye fırsat vermeden belirlenen zamanlarda ödenmesini takip etmek
 6. Bütçe hazırlıklarına destek olmak, takip ve analiz etmek, bütçelenen maliyetleri gerçek maliyetlerle karşılaştırarak periyodik raporlar hazırlamak. İŞGEM Genel Müdürü’nün onayı ile Yönetim Kurulu’na sunulması için gerekli bütçe ve mali raporları hazırlamak.
 7. Muhasebe kayıtlarının muhafaza edilmesini ve tam, doğru ve uygun şekilde raporlanmasını ve bu bilgilerin şeffaf ve erişilebilir olmasını sağlamak.
 8. İŞGEM Demirbaş kayıtlarını tutmak
 9. İŞGEM çalışanlarının seyahat, konaklama, harcama ve/veya harcırahların ödenmesi için gerekli işlemleri yerine getirmek.
 10. Temizlik ve güvenlik personelinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak.
 11. Elektrik, mekanik ve bilişim sistemleri için gerekli malzemelerin planlamasını yapmak, teknik odayı ve malzeme deposunu düzenlemek, gerekli malzeme bütçesini çıkartmak, satın alınan demirbaş ve malzemeyi gerektiği hallerde düzenleme talep belgesi ile depodan temin etmek. Yapılan işleri, kullanılan malzemeleri raporlamak
 12. Aylık sarfiyatlarla ilgili idari bina ve kiracıların sayaçlarını okuyarak faturalandırmasını yapmak
 13. Kurum içi ve kurum dışında aşağıda belirtilen kişilerle etkileşim halinde çalışmak

Kurum İçi İlişkiler: İŞGEM personeli ve uzmanları.

Kurum Dışı İlişkiler: Kamu Görevlileri, Danışmanlar, İŞGEM Müşterileri, Çeşitli Sektörlerden Girişimciler, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ve özel sektör temsilcileri.

II. BÖLÜM: TEMEL NİTELİKLER

Başvuru Koşulları, Eğitim ve İş Tecrübesi:

 • En az üniversitelerin 4 (dört) yıllık eğitim veren lisans bölümleri ve bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • İlgili alanlarda kanıtlanmış çalışma deneyimine sahip olmak,
 • Erkekler adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

Yetenekler:

 • Muhasebe/ön muhasebe ve kurumsal finansman ilkeleri ve usulleri hakkında genel bilgi sahibi olan,
 • Detaylara dikkat ederek ve gizlilik içinde çalışabilen,
 • Organizasyon planlama ve uygulama yeteneğine haiz, güçlü zaman yönetimi ve iş akışı ile koordinasyon becerilerine sahip olan,
 • İnisiyatif kullanan, ayrıntılara önem veren, kendisini iyi planlayan, odaklanabilen ve az denetimle çalışabilen,
 • Esnek ve yeni görevler üstlenmeye istekli,
 • İyi derecede yazılı ve sözlü Türkçe iletişim becerileri ve tercihen İngilizce bilgisine sahip,
 • Teknoloji ve çeşitli bilgisayar programları bilgisine sahip (Microsoft Office Programları, 2D tasarım Programları, internet ve tercihen web sitesi güncelleme becerileri)

III. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Özgeçmiş
 • Öğrenim/mezuniyet belgesi ve/veya mesleki eğitim belgesi.
 • İş deneyimini gösterir belgeler.
 • Kimlik fotokopisi


Whatsapp Destek

Bingöl İŞGEM

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?